lunes, 8 de diciembre de 2014

Vinaròs i Salah Rais. Ball de xifres

Existeix un episodi molt relatat en la història de la nostra població, i que sense cap dubte quan parlem de pirates o berberiscos,  és possiblement el més conegut: l'atac de Salah Rais sobre Vinaròs durant la segona meitat del segle XVI.

La font d'on neix aquesta informació, l'extraiem del llibre tercer de la crònica ínclita i coronada ciutat de València, un punt de suport per a la seva difusió diversos segles més tard pel nostre cronista Borràs Jarque, qui partirà de la mateixa i transcriurà aquesta dada en el seu primer tom de 1929.

No obstant això, seria necessari matisar que el famós atac que amb tanta precisió ens situa el 17 d'agost de 1545,  podria no haver succeït en aquest mateix moment, així com la xifra d'embarcacions que intervenen...


Imatge de Salah Rais. Pinterest.com

Fins al moment, si ens anem al llibre del cronista de Borriana, veurem com a l'apartat que li dedica a la nostra població, diu el  següent: “a XVII de agosto año de MDXXXXV, Sale Arraez, turco, con treze galeras bastardas y reales, amanesció sobre Vinaroz y le combatió desde la mar...”, en aquesta línia, òbviament Borràs Jarque  transcriu el que els seus ulls veuen quan acudeix a l'apartat del nostre municipi, per la qual cosa ell indica: “En 17 d’agost de 1545 el corsari turc Zalé Arraez aparegué davant de Vinaròs ab tretze galeres tripulades per turcs i moros de Argel…”.

Ara bé, en l'obra de Rafael Martí de Viciana, en parlar de les viles del Regne, dins de l'apartat de Sant Mateu, també es comenta el mateix atac, encara que amb la particularitat que les dades canvien... doncs ens diu que tot succeeix “a XVII de agosto del año de MDXXXV quando Sale Arraez, corsario, con diezisiete galeras dio combate a Vinaroz”.

Fins al moment tots estem d'acord en què succeeix el dia 17 d'agost, però de quin any?, 1545 (MDXXXXV) o 1535 (MDXXXV)?..., la falta d'una “X” fa que l'atac es mogui en un marge de 10 anys, si a això li afegim que d'una banda tenim disset galeres, mentre que en l'altre tretze, la cosa és més desconcertant..., llavors, la font primària va poder confondre inconscientment les disset embarcacions de la cita present a l'apartat de Vinaròs, a causa que l'enfrontament succeeix un dia 17?.


David Gómez de Mora

davidgomezdemora@hotmail.com